Myčka

Přestavba myčky

Modernizace původní myčky, kde byly přidány trysky na odstřik a profuk tyček.

Obr. 1 - původní zapojení myčky

Obr 2 - zautomatizované zapojení myčky.